Přejít na PLUS

Návrh zákona o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu

Začátek procesu 09.11.2016
Poslední změna 05.04.2017
Stav návrhu Ve vládě projednáno a schváleno
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Jde zejména o pravidla spočívající zejména v nastavení výběrových řízení do předmětných orgánů, zveřejňovací povinnosti (zveřejňování nominantů, zápisů z jednání Výboru pro personální nominace atd.). K větší transparentnosti by měl přispět také institut povinného zdůvodnění odchýlení se od doporučení Výboru pro personální nominace.

Historie procesu

Vláda

09.11.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, ria
08.12.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
05.04.2017Projednáno vládou, schváleno 

Návrh mění předpis(y)

159/2006 Sb.Zákon o střetu zájmů