Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Předložení návrhu 04.11.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Změny jsou s výjimkou změny občanského soudního řádu v zásadě terminologického a legislativně technického charakteru. Výjimkou je snad pouze změna § 127a občanského soudního řádu, která přímo nevyplývá z nového zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, ale do značné míry s ním souvisí. Tato změna by měla odstranit zbytečné průtahy v soudních řízeních a zefektivnit postup soudu. 

Historie procesu

Vláda

04.11.2016Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
25.01.2017Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

06.02.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

141/1961 Sb.Trestní řád
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
300/2008 Sb.Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách