Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.

Předložení návrhu 25.10.2016
Poslední změna 04.08.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška mění lhůty zpracování naměřených údajů v rámci měřicího zařízení. Oproti původně stanoveným 18 měsícům se nově navrhuje zpracovat naměřené údaje zpravidla jedenkrát za 12 kalendářních měsíců po sobě následujících, nejpozději však jednou za 14 kalendářních měsíců po sobě následujících. Dále namísto doposud používané pevné denní ceny plynu za chybějící vyrovnávací plyn pro účely výpočtu výše náhrady škody při neoprávněném odběru plynu se navrhuje používat cenu Index OTE POTE zvýšenou o 20 %, nejméně však o 4 EUR/MWh.

Historie procesu

Vláda

25.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
16.11.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
25.04.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

04.08.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 236/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

236/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škod..

Návrh mění předpis(y)

108/2011 Sb.Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dod..