Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), a některé další zákony

Předložení návrhu 01.11.2016
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jedná se zejména o nepřesnosti a nejednoznačnosti textu zákona, nedostatky v zapracování některých ustanovení směrnic EU, mezery v ochraně práv společníků, zvláště menšinových, a třetích osob, apod. K novelizaci byla přitom vybrána taková ustanovení, s nimiž si praxe bez legislativního zásahu nedokáže sama poradit, ustanovení, s nimiž se vypořádává jen se značnými obtížemi a dále kontroverzní a nejasná ustanovení, u nichž panuje značná výkladová rozkolísanost. Rovněž se napravují zjevné chyby.

Historie procesu

Vláda

01.11.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění, ria
30.11.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria, připomínky
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

90/2012 Sb.Zákon o obchodních korporacích