Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu

Předložení návrhu 22.11.2016
Poslední změna 27.02.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Dosavdní nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, je nahrazováno novou právní úpravou. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné formálně provést související legislativně technické změny v normativních odkazech ve stávajících 18 dotačních nařízeních vlády.

Historie procesu

Vláda

22.11.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
13.12.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
15.02.2017Projednáno vládou, schválenotext

Sbírka zákonů

27.02.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 49/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

49/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stan..

Návrh provádí předpis(y)

252/1997 Sb.Zákon o zemědělství

Návrh mění předpis(y)

45/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové..
47/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy ..
79/2007 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
95/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zprac..
53/2009 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
147/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh..
87/2010 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tr..
60/2012 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
142/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se země..
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
73/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
74/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
76/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
75/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v..
72/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze..
185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..
29/2016 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatick..