Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištění vkladů

Předložení návrhu 12.10.2016
Poslední změna 23.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem předložení návrhu vyhlášky je zejména provedení potřebných úprav v souvislosti se změnou systému, prostřednictvím kterého Garanční systém finančního trhu provádí výplatu náhrad vkladů. Dále bylo třeba v návrhu vyhlášky zohlednit transformaci Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu. V neposlední řadě se ukázala potřeba zpřesnit formát předávaných dat u vkladů podle § 41f odst. 7 a 8 zákona o bankách, u kterých se náhrada nevyplácí přímo oprávněným osobám, ale příslušným institucím, kterými jsou platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz, vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu, obchodníci s cennými papíry a soudní exekutoři. 

Historie procesu

Vláda

12.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
03.11.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
16.12.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

23.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 431/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

431/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování ..

Návrh mění předpis(y)

71/2011 Sb.Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraničn..