Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 173/2016 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah

Předložení návrhu 27.09.2016
Poslední změna 17.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška upravuje ve vymezeném rozsahu podle zmocnění novelizovaného zákona o dráhách provozně technické požadavky na provozování drah a drážní dopravy, zejména zásady pro zřizování bezpečných přechodů přes koleje na úrovňová nástupiště, dostupnost jízdních řádů veřejné drážní osobní dopravy elektronicky dálkovým způsobem, vzor licence pro provozování drážní dopravy a nově definuje obory související s drážní dopravou pro posouzení způsobilosti k provozování drážní dopravy.

Historie procesu

Vláda

27.09.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
19.10.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, připomínky
03.03.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext
03.03.2017Zapracovány schválené změny projednaného návrhu 

Sbírka zákonů

17.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 78/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

78/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd..

Návrh mění předpis(y)

173/2016 Sb.Nařízení vlády o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních ..
173/1995 Sb.Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah