Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 06.10.2016
Poslední změna 05.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany v kategorii „národní přírodní památka“ cenného přírodního útvaru, skalnatého výchozu a skalnatých svahů s lávovými proudy, kde se vyskytují skalní a travinné ekosystémy skal a drolin, suché trávníky a lesní lemy, lesní ekosystémy dubohabřin, teplomilných soustav, suťových lesů a bučin, biotopy vzácných a ohrožených druhů rostlin. Současné vymezení chráněného území a jeho ochranného pásma neodpovídá skutečnému stavu přírodovědecky cenného území a nezabezpečuje dostatečnou územní ochranu jeho přírodních hodnot. 

Historie procesu

Vláda

06.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
27.10.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
27.03.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

05.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 108/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

108/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny