Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 06.10.2016
Poslední změna 05.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navrhované právní úpravy je zajištění náležité úrovně ochrany v kategorii „národní přírodní památka“ cenného přírodního útvaru s výskytem travinných ekosystémů suchých trávníků a lesních lemů, lesních ekosystémů teplomilných doubrav a dubohabřin, biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin vstavače nachového (Orchis purpurea) a vstavače vojenského (Orchis militaris), včetně jejich populací. V současné době je část navrhovaného zvláště chráněného území již jako národní přírodní památka chráněna, předkládaným návrhem se usiluje o jeho rozšíření o navazující části území, na nichž se rovněž vyskytují hodnotná rostlinná a živočišná společenstva. 

Historie procesu

Vláda

06.10.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
27.10.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
27.03.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

05.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 107/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

107/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmín..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny