Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb

Předložení návrhu 27.09.2016
Poslední změna 17.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Předkládaný návrh vyhlášky byl zpracován z důvodu nutnosti provést změny prováděcího právního předpisu v souvislosti s transpozicí vybraných ustanovení směrnice EU. Převažující většinu stávající a relativně stručné právní úpravy obsažené ve vyhlášce č. 351/2004 Sb., o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci, bylo nutno nahradit a doplnit úpravou novou. Z důvodu přehlednosti a srozumitelnosti právního předpisu bylo proto nezbytné přijmout novou vyhlášku, která stávající vyhlášku č. 351/2004 Sb. zruší a v celém rozsahu nahradí.

Historie procesu

Vláda

27.09.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice
19.10.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
28.02.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

17.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 76/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

76/2017 Sb.Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zaří..

Návrh provádí předpis(y)

266/1994 Sb.Zákon o dráhách

Návrh ruší předpis(y)

351/2004 Sb.Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci