Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, a zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

Předložení návrhu 12.09.2016
Poslední změna 10.02.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo kultury
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavní principy navrhované právní úpravy lze shrnout do tří okruhů navrhovaných změn. Jednak je třeba reagovat na skutečnost, že právní úprava již neodpovídá stavu a rozvoji technologií, zejména v důsledku přechodu na zemské digitální televizní vysílání a na šíření audiovizuálního či pouze zvukového obsahu novými přenosovými cestami, zejména pak prostřednictvím internetu. Dále se novelizací obou zákonů sleduje jejich sladění v těch ustanoveních, kde není důvod pro odlišnou právní úpravu, a do obou zákonů se promítají požadavky vyplývající z práva EU týkající se veřejné podpory. 

Historie procesu

Vláda

12.09.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
12.10.2016Ukončení sběru připomínek 
10.02.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

486/1991 Sb.Vyhláška o omezení obchodování s Iráckou republikou
484/1991 Sb.Zákon o Českém rozhlasu