Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku

Předložení návrhu 30.08.2016
Poslední změna 21.09.2016
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním důvodem navrhované právní úpravy je potřeba zohlednění revidované transevropské dopravní sítě TEN-T, dále nutnost zohlednění aktuálních údajů z posledního sčítání lidu, domů a bytů z r.2011. Navrhovaná právní úprava zohledňuje také Politiku územního rozvoje ČR, zejména její republikovou prioritu územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. Návrh vyhlášky plošně redukuje původní rozsah aglomerací vymezených v stávající vyhlášce č. 561/2006 Sb. Nové vymezení aglomerací (užší územní vymezení) je charakterizováno zejména vysokou hustotou zalidnění (ve všech katastrálních územích je na 1 km2 počet obyvatel nad 1000 nebo výjimečně nad 500 obyvatel v případech souvislé zástavby městského charakteru). 

Historie procesu

Vláda

30.08.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
20.09.2016Ukončení sběru připomínek 
21.09.2016Projednávání nepokračuje 

Návrh ruší předpis(y)

561/2006 Sb.Vyhláška o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku