Přejít na PLUS

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Začátek procesu 17.08.2016
Poslední změna 22.05.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Poslanecký návrh

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je umožnit pověřit kraje činnostmi souvisejícími se správou silnic I. třídy, aniž by na ně musela být ve smyslu § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích přenášena správa těchto silnic jako celek. Předkládaná novela tedy odstraňuje nedostatky stávající právní úpravy tak, aby byla umožněna spolupráce státu a krajů při údržbě silnic I. třídy

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

17.08.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.08.2016V připomínkovém řízení 
12.09.2016Projednáno vládou, souhlasné stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

25.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
20.01.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
24.02.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

27.03.2017Postoupeno Senátu 
20.04.2017Návrh nebyl v Senátu projednán 

Prezident

27.04.2017Postoupeno prezidentu republiky 
02.05.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

22.05.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 151/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

151/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Návrh mění předpis(y)

13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích