Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Začátek procesu 21.07.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Zákon si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit výkon tlumočnické a překladatelské činnosti. Tímto zákonem dochází k rozdělení doposud společné právní úpravy tlumočníků a znalců. Zároveň rovněž dochází k oddělení výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti. V souladu s právem Evropské unie se dále zavádí právní nárok na zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů po splnění předem stanovených kritérií. Zároveň dojde i k revizi systému odměňování, k navýšení odměny, zavedení obecně závazných standardů či k zavedení elektronické evidence tlumočnických a překladatelských úkonů namísto současných papírových deníků.

Historie procesu

Vláda

21.07.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, ria
19.08.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
25.01.2017Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

06.02.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh ruší předpis(y)

36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících