Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kyberbetické bezpečnosti, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Začátek procesu 18.07.2016
Poslední změna 14.07.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Národní bezpečnostní úřad

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu zákona je transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/xy/EU ze dne 6. července 2016 o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně bezpečnosti sítí a informačních systémů v Unii.

Historie procesu

Vláda

18.07.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice
16.08.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
23.11.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

09.12.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
11.01.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
14.03.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
12.04.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

09.05.2017Postoupeno Senátu 
07.06.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

15.06.2017Postoupeno prezidentu republiky 
15.06.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

14.07.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 205/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

205/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících záko..

Návrh mění předpis(y)

435/2004 Sb.Zákon o zaměstnanosti
499/2004 Sb.Zákon o archivnictví a spisové službě
412/2005 Sb.Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
2/1969 Sb.Kompetenční zákon
183/2006 Sb.Stavební zákon
451/1991 Sb.Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a..
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
240/2000 Sb.Krizový zákon
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
106/1999 Sb.Zákon o svobodném přístupu k informacím
251/2005 Sb.Zákon o inspekci práce