Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

Předložení návrhu 14.07.2016
Poslední změna 23.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem předkládaného návrhu je snížení exekutorského tarifu. Před první tarifní pásmo odměny podle platné právní úpravy (do 3 000 000 Kč, odměna činí 15 % ze základu) se vkládá nové tarifní pásmo do 50 000 Kč, v němž bude odměna soudního exekutora činit 10 % ze základu. Následující tarifní pásmo se bude vztahovat na přebývající částky do 3 000 000 Kč základu, odměna bude činit 15 % ze základu. Další tarifní pásma zůstanou nezměněna. Změní se i minimální odměna, a to na částku 2 000 Kč ze současných 3 000,- Kč. Návrh se týká pouze změny sazeb odměny soudního exekutora za exekuci vedenou k vymožení peněžitého plnění.

Historie procesu

Vláda

14.07.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
04.08.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
20.12.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

23.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 441/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

441/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách s..

Návrh mění předpis(y)

330/2001 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hoto..