Přejít na PLUS

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a některé další vyhlášky

Začátek procesu 18.07.2016
Poslední změna 31.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby představoval logický celek pro zavedení povinného školního vzdělávání a zařazení lesních mateřských škol do rejstříku škol a školských zařízení. 

Historie procesu

Vláda

18.07.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
09.08.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
29.08.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

31.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 280/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

280/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších před..

Návrh mění předpis(y)

492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech
14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání
197/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ško..
197/2006 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technick..