Přejít na PLUS

Návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Začátek procesu 30.05.2016
Poslední změna 03.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

Cíle návrhu

Zavedení dalších opatření směřujících k ochraně zdraví občanů a snaha o snížení škod souvisejících s užíváním tabáku, alkoholu a jiných návykových látek.

Historie procesu

Vláda

30.05.2016Předložen návrh, bez připomínkového řízenítext, odůvodnění, transpozice, znění
30.05.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

02.06.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
06.09.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.10.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
09.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
18.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.01.2017Postoupeno prezidentu republiky 
14.02.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

03.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 65/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

65/2017 Sb.Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Návrh ruší předpis(y)

379/2005 Sb.Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykový..
305/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákový..

Návrh mění předpis(y)

225/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1..
375/2011 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona ..
274/2008 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
167/1998 Sb.Zákon o návykových látkách
200/1990 Sb.Zákon o přestupcích
378/2007 Sb.Zákon o léčivech
247/2014 Sb.Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
353/2003 Sb.Zákon o spotřebních daních
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
146/2002 Sb.Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci
372/2011 Sb.Zákon o zdravotních službách
553/1991 Sb.Zákon o obecní policii
64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
373/2011 Sb.Zákon o specifických zdravotních službách
273/2008 Sb.Zákon o Policii ČR
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
555/1992 Sb.Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky