Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, a zákon č. 218/2003 Sb.

Začátek procesu 24.05.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je snížit hranici trestní odpovědnosti na 13 let u zvlášť závažných zločinů, za které lze uložit výjimečný trest. V navrhované úpravě je nadále zachována trestní neodpovědnost mladistvého, který sice dovrší 13 let, ale nemá takovou rozumovou a mravní vyspělost, aby mohl rozpoznat protiprávnost. Tedy je umožněn individuálně odlišný přístup a hranice 13 let není pro vznik trestní odpovědnost u zvlášť závažných zločinů absolutně zavazující. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

24.05.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

26.05.2016V připomínkovém řízení 
08.06.2016Ukončení sběru připomínek 
22.06.2016Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

218/2003 Sb.Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
40/2009 Sb.Trestní zákoník