Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon

Předložení návrhu 18.04.2016
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem je zavedení speciálního režimu úpadku pro právnické osoby, které jsou oprávněny vykonávat hornickou činnost. Účelem návrhu je zajistit, aby v rámci insolvenčního řízení těchto osob byl intenzivněji zohledněn veřejný zájem na ekonomicky, ekologicky a sociálně stabilním prostředí v regionu či státě a zvláště aby byla důsledněji brána v potaz práva a oprávněné zájmy zaměstnanců insolventní korporace a zajištěna ekologická stabilita a trvale udržitelný rozvoj dotčeného území.

Historie procesu

Vláda

18.04.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
25.04.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh mění předpis(y)

182/2006 Sb.Insolvenční zákon