Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

Začátek procesu 04.05.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh zákona si klade za cíl především stabilizovat a zkvalitnit výkon znalecké činnosti. Zavádí se právní nárok na zápis do seznamu znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů po splnění předem stanovených kritérií. Dále se navrhuje zakotvit širší možnost přezkoumávání znaleckých posudků a klade se větší důraz na jejich kontrolu. Předpokládá se rovněž zavedení určitých metodologických či jiných standardů, postupů a pravidel. Zároveň dojde i k revizi systému odměňování a k navýšení znalečného. Předpokládá se rovněž změna týkající se seznamu oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti a zavedení elektronické evidence znaleckých posudků.

Historie procesu

Vláda

04.05.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, vyhlášky, ria
02.06.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, ria, připomínky
25.01.2017Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria

Poslanecká sněmovna

06.02.2017Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh ruší předpis(y)

36/1967 Sb.Zákon o znalcích a tlumočnících