Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Návrh poslanců na vydání zákona o náhradním výživném

Začátek procesu 15.04.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je zavést náhradní výživné pro nezaopatřené dítě poskytované státem, jestliže druhý rodič neplatí řádně stanovené výživné. Podmínkou pro jeho vyplácení je stav, kdy ani po rozhodnutí soudu povinný rodič nezačne dluţné výţivné uhrazovat, a to nejméně po dobu dvou po sobě jdoucích měsíců. 

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

15.04.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

22.04.2016V připomínkovém řízení 
11.05.2016Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

89/2012 Sb.Občanský zákoník (nový)
110/2006 Sb.Zákon o životním a existenčním minimu
586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
117/1995 Sb.Zákon o státní sociální podpoře