Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Předložení návrhu 01.04.2016
Poslední změna 17.05.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět před 1. čtením ve Sněmovně
Předkladatel Poslanecký návrh
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu zákona je zjednodušit komplikovaný a výkladově problematický pojem „souvisle zastavěné území obce“, který slouží pro vymezení úseků pozemních komunikací, k jejichž ochraně se podle zákona o pozemních komunikacích zřizují silniční ochranná pásma. Navrhuje se souvisle zastavěné území obce nově vymezit jako území „od značky ke značce“, tj. jako tu část území, která je opatřena svislými dopravními značkami „Obec“ a „Konec obce“.

Historie procesu

Poslanecká sněmovna

01.04.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovnětext, odůvodnění, znění

Vláda

07.04.2016V připomínkovém řízení 
02.05.2016Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

17.05.2017Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením 

Návrh mění předpis(y)

13/1997 Sb.Zákon o pozemních komunikacích