Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Předložení návrhu 14.04.2016
Poslední změna 18.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Je nezbytné provést úplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání tlakových zařízení na trh. Cílem úpravy na evropské úrovni je zkvalitnění regulace trhu s  tlakovými zařízeními, tak aby byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku a dalších oprávněných zájmů.

Historie procesu

Vláda

14.04.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, transpozice, ria
06.05.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, ria, připomínky
07.07.2016Projednáno vládou, schválenotext
12.07.2016Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

18.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 219/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

219/2016 Sb.Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Návrh provádí předpis(y)

90/2016 Sb.Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Návrh ruší předpis(y)

26/2003 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
621/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky ..
93/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky ..