Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, a některé další vyhlášky

Předložení návrhu 08.03.2016
Poslední změna 17.06.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Potřebné je zejména uvést do souladu systém poskytování školských poradenských služeb s dikcí školského zákona a zajistit provázanost všech prováděcích právních předpisů zejména v návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb. Dílčím cílem novely je sjednocení pravidel fungování uplatňovaných v rámci soustavy školských poradenských zařízení, zejména v podobě přesnějších standardů poskytování poradenských služeb školských poradenských zařízení a škol. Navrhuje se rovněž změna dalších právních předpisů, v nichž dochází k věcným či legislativně-technickým změnám vyplývajícím z novely školského zákona.

Historie procesu

Vláda

08.03.2016V připomínkovém řízení 
30.03.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
02.06.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

17.06.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 197/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

197/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ško..

Návrh mění předpis(y)

72/2005 Sb.Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
13/2005 Sb.Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
14/2005 Sb.Vyhláška o předškolním vzdělávání
48/2005 Sb.Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
71/2005 Sb.Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
74/2005 Sb.Vyhláška o zájmovém vzdělávání
108/2005 Sb.Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
492/2005 Sb.Vyhláška o krajských normativech
177/2009 Sb.Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou