Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví náležitosti obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy na koncesi a ke změně závazku ze smlouvy na koncesi podle zákona o zadávání veřejných zakázek

Začátek procesu 24.03.2016
Poslední změna 03.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh vyhlášky se předkládá na základě zmocnění zakotveného v novém zákoně o zadávání veřejných zakázek. Cílem návrhu je zajistit dostatečné podklady pro Ministerstvo financí k posouzení možných dopadů přijímaných závazků obsažených ve smlouvě a jejich vlivu na ekonomickou situaci veřejného zadavatele nebo na mezinárodní závazky České republiky a zároveň snížit na nejnižší možnou míru administrativní zátěž veřejných zadavatelů v této oblasti. 

Historie procesu

Vláda

24.03.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, ria
18.04.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
25.07.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

03.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 248/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

248/2016 Sb.Vyhláška o náležitostech obsahu žádosti o předchozí stanovisko k uzavření smlouvy a ke změně závazku..

Návrh provádí předpis(y)

134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)