Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Předložení návrhu 18.03.2016
Poslední změna 09.01.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Důvodem pro nové vyhlášení zájmového území zvláště chráněným územím je vyčlenění technických objektů a staveb z území stávající národní přírodní rezervace. Předměty ochrany navrhované NPR jsou přirozené lesních ekosystémy bučin, suťových lesů, suchých borů a mokřadních olšin, skalních a travinných ekosystémů skal a drolin a suchých trávníků, a vodních ekosystémy makrofytní vegetace vodních toků.

Historie procesu

Vláda

18.03.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění
13.04.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, ria, připomínky
02.01.2017Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

09.01.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 4/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

4/2017 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podm..

Návrh provádí předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny