Přejít na PLUS

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, a další související zákony

Začátek procesu 17.03.2016
Poslední změna 29.12.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

Cíle návrhu

Účelem předkládaného návrhu zákona je zavedení označení údaje o adrese místa trvalého pobytu občana na adrese sídla ohlašovny nebo sídla zvláštní matriky jako adresy úřadu. Z informačního systému evidence obyvatel tak bude zřejmé, že se občan na této adrese fakticky nezdržuje.

Historie procesu

Vláda

17.03.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění, ria
19.04.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, ria, připomínky
31.08.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění, ria

Poslanecká sněmovna

16.09.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
19.10.2016Proběhlo 1. čtení, schváleno v 1. čtení 

Senát

30.11.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

05.12.2016Postoupeno prezidentu republiky 
19.12.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

29.12.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 456/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

456/2016 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý..

Návrh mění předpis(y)

326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..
133/2000 Sb.Zákon o evidenci obyvatel
325/1999 Sb.Zákon o azylu
318/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některý..
221/2003 Sb.Zákon o dočasné ochraně cizinců
328/1999 Sb.Zákon o občanských průkazech
111/2009 Sb.Zákon o základních registrech