Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů

Předložení návrhu 10.03.2016
Poslední změna 02.04.2016
Stav návrhu Projednávání nepokračuje
Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Směřuje k aktualizaci a zefektivnění postupu při vyhlašování výběrového řízení do přípravné služby justičních čekatelů a čekatelské praxe právních čekatelů. Za tímto účelem se navrhuje, aby byl změněn způsob vyhlašování výběrového řízení tak, že namísto prostřednictvím denního tisku bude vyhlašováno prostřednictvím odborného periodického tisku. Za druhé aby lhůta pro podávání přihlášek do výběrového řízení byla zkrácena ze dvou měsíců na jeden měsíc, což by mělo přispět k celkovému zkrácení výběrového řízení a k přizpůsobení výběrového řízení potřebám soudů a státních zastupitelství. A za třetí aby byly omezeny možnosti omlouvat se z jednotlivých etap výběrového řízení.

Historie procesu

Vláda

10.03.2016V připomínkovém řízenítext, odůvodnění, znění
01.04.2016Ukončení sběru připomínek 
02.04.2016Projednávání nepokračuje 

Návrh mění předpis(y)

303/2002 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních ček..