Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Předložení návrhu 04.02.2016
Poslední změna 16.10.2017
Stav návrhu Projednávání návrhu bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny
Předkladatel Senát

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Navrhovaná právní úprava spočívá ve vyloučení dotací o výši nepřesahující 50 000 Kč z pravidel v tomto zákoně. Zároveň se vylučuje poskytování těchto dotací z působnosti části druhé a třetí správního řádu, která upravuje klasické správní řízení zakončené správním rozhodnutím. To znamená, že rozhodnutí o udělení či neudělení takové dotace nebude mít povahu správního rozhodnutí a nebude možné se proti němu odvolat. Místo toho vydá poskytovatel dotace jednoduché sdělení podle části čtvrté správního řádu, které nebude třeba odůvodňovat. 

Historie procesu

Senát

04.02.2016Předloženo Senátutext, odůvodnění, znění
03.03.2016Proběhlo projednání v Senátu, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2016Proběhlo projednání, odročenotext
14.07.2016Proběhlo projednání, návrh senátního návrhu schválentext, odůvodnění

Poslanecká sněmovna

26.07.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 

Vláda

29.07.2016V připomínkovém řízení 
19.08.2016Ukončení sběru připomínek 
24.08.2016Projednáno vládou, zamítavé stanoviskostanovisko

Poslanecká sněmovna

16.10.2017Projednávání ukončeno s koncem volebního období 

Návrh mění předpis(y)

250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů