Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Začátek procesu 25.02.2016
Poslední změna 16.06.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

V návrhu zákona jsou obsaženy zásadní změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2017. Zařazením těchto změn do jednoho právního předpisu se pro daňové subjekty zvyšuje přehlednost, neboť nejsou prováděny řadou samostatných zákonů, ale jsou obsaženy v návrhu jednoho právního předpisu.

Historie procesu

Vláda

25.02.2016V připomínkovém řízení 
25.03.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, znění, ria, připomínky
07.07.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

21.07.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
18.10.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
30.11.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.01.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

13.02.2017Postoupeno Senátu 
08.03.2017Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.04.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, přijato původní znění 

Prezident

28.04.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

16.06.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 170/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

170/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Návrh mění předpis(y)

586/1992 Sb.Zákon o daních z příjmů
280/2009 Sb.Daňový řád
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
355/2014 Sb.Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlas..
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
235/2004 Sb.Zákon o dani z přidané hodnoty