Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Předložení návrhu 29.08.2014
Poslední změna 21.02.2017
Stav návrhu Senátem vrácený zákon nebyl ve Sněmovně přehlasován
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem navržené úpravy je odstranit nejasnosti při aplikaci ustanovení, která založila režim poskytování náhrad za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření. Podle novely zákoan náhrada újmy nebude vyplácena za újmu vzniklou nebo trvající na pozemcích ve vlastnictví státu. Navrhovanou novelou dojde k odstranění nerovnosti mezi subjekty (žadateli o újmu), kteří hospodaří na své vlastní půdě, a těch kteří užívají státní půdu z jiného právního užívacího titulu.

Historie procesu

Vláda

29.08.2014V připomínkovém řízení 
08.09.2014Ukončení sběru připomínek 
24.02.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

15.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
02.06.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
09.09.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
02.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
19.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh zamítnut 

Poslanecká sněmovna

21.02.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat 

Návrh mění předpis(y)

114/1992 Sb.Zákon o ochraně přírody a krajiny