Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky Ministerstva financí o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Předložení návrhu 16.02.2016
Poslední změna 29.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

S účinností od 1. května 2016 dojde ke zrušení zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon a jeho nahrazení novým celním zákonem. Celní zákon v současnosti upravuje provádění osobní prohlídky celníkem v rámci výkonu celního dohledu. V souvislosti se zrušením celního zákona z roku 1993 dojde k přesunu zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky do nového celního zákona. Z formálních důvodů je přitom nezbytné prováděcí vyhlášku znovu vydat na základě nově systematicky umístěného zákonného zmocnění. Po stránce obsahové nedochází k věcné změně obsahu vyhlášky.

Historie procesu

Vláda

16.02.2016V připomínkovém řízení 
08.03.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, připomínky
13.07.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku 

Sbírka zákonů

29.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 246/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

246/2016 Sb.Vyhláška o způsobu provádění osobní prohlídky celníkem

Návrh provádí předpis(y)

17/2012 Sb.Zákon o Celní správě České republiky