Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Předložení návrhu 09.02.2016
Poslední změna 15.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Návrh je předkládán s cílem upravit znění přílohy č. 1 této vyhlášky. Návrh si klade za cíl zpřesnit stávající systém hodnocení schopnosti zvládat deset základních životních potřeb. Tím budou zkvalitněny postupy lékařské posudkové služby, zejména při posuzování neobvyklých nebo „hraničních“ případů, na které v současné době reagují pouze metodické pokyny pro lékařskou posudkovou službu, i lépe zhodnoceny  potřeby osob se zdravotním postižením. 

Historie procesu

Vláda

09.02.2016V připomínkovém řízení 
01.03.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
07.07.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

15.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 218/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

218/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o s..

Návrh mění předpis(y)

505/2006 Sb.Vyhláška, kterou se provádí zákon o sociálních službách