Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

Předložení návrhu 05.02.2016
Poslední změna 22.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo dopravy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem nové právní úpravy je nahradit nevyhovující právní úpravu, která jak se v praxi ukázalo, omezuje svobodu plavby, aniž by to bylo opravdu nutné k zajištění ochrany životního prostředí či bezpečnosti plavby. Změna právní úpravy bude spočívat v liberalizaci pravidel pro stání plavidel na vymezených vodních cestách mimo vyhrazená místa.

Historie procesu

Vláda

05.02.2016V připomínkovém řízení 
26.02.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
08.07.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

22.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 232/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

232/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kter..

Návrh mění předpis(y)

46/2015 Sb.Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalov..