Přejít na PLUS

Návrh zákona o odpadech

Začátek procesu 29.01.2016
Poslední změna 27.11.2017
Stav návrhu Návrh vzat zpět předkladatelem před jednáním vlády
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)

Cíle návrhu

V současné době existují v České republice velmi rozdílné přístupy k otázce, kdy odpad přestává být odpadem. Nejednoznačná právní úprava v oblasti nastavení podmínek přechodu mezi odpadovým a neodpadovým režimem přináší nejistotu pro povinné osoby např. v situaci, kdy je možné odpad využít namísto jiné vstupní suroviny, a umožňuje obcházet zákonný odpadový režim. Hlavním cílem je nastavení jednoznačných pravidel převodu odpadu mimo odpadový režim a uvedení české legislativy plně do souladu s rámcovou směrnicí.

Historie procesu

Vláda

29.01.2016V připomínkovém řízení 
26.02.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, ria, připomínky
27.11.2017Návrh vzat zpět 

Návrh ruší předpis(y)

352/2005 Sb.Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
54/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
285/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
273/2002 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštění úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a..
353/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru..
61/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..
383/2001 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
341/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady
478/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech ..
384/2001 Sb.Vyhláška o nakládání s PCB
249/2012 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
351/2008 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
7/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
229/2014 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
212/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č...
294/2005 Sb.Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu
314/2006 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
170/2010 Sb.Vyhláška o bateriích a akumulátorech
178/2013 Sb.Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
200/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
27/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
270/2015 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
188/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
31/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
505/2004 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech ..
34/2008 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
374/2008 Sb.Vyhláška o přepravě odpadů
185/2001 Sb.Zákon o odpadech
105/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, v..
352/2014 Sb.Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–2024
248/2015 Sb.Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
264/2011 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
275/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
124/2006 Sb.Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 95/2006 Sb., kterou se stanoví seznam odpadů, na které se vz..
65/2010 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..
93/2013 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich ..
352/2008 Sb.Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky
41/2005 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech ..
35/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozd..
321/2014 Sb.Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
223/2015 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění..
158/2011 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a e..

Návrh mění předpis(y)

565/1990 Sb.Zákon o místních poplatcích
388/1991 Sb.Zákon o Státním fondu životního prostředí České republiky
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
166/1999 Sb.Veterinární zákon