Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele

Začátek procesu 20.01.2016
Poslední změna 31.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška je prováděcí vyhláškou k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek. Vyhláška stanoví, které formuláře budou použity k uveřejňování informací o veřejných zakázkách, a způsoby jejich doručování provozovateli Věstníku veřejných zakázek. Vzory evropských formulářů, které se použijí k uveřejnění informací o veřejných zakázkách, jsou stanoveny přímo použitelným nařízením Komise. V příloze navrhované vyhlášky jsou uvedeny vzory formulářů, které se použijí u veřejných zakázek v podlimitním režimu a v případech, které nejsou upraveny uvedeným nařízením.

Historie procesu

Vláda

20.01.2016V připomínkovém řízení 
10.02.2016Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, transpozice, připomínky
12.05.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

31.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 168/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

168/2016 Sb.Vyhláška o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech prof..

Návrh provádí předpis(y)

134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)