Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek

Začátek procesu 04.01.2016
Poslední změna 31.05.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Jejím účelem je stanovení paušální částky nákladů řízení ve výši 30 000 Kč jako jednotné sazby náhrady nákladů řízení, která může být (a má být) Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže jako orgánem dozoru nad zadáváním veřejných zakázek uložena zadavatelům veřejných zakázek. Návrh vyhlášky počítá také s případem, kdy bude nutné k řízení o přezkoumání úkonů zadavatele přizvat znalce podle zákona o znalcích a tlumočnících.

Historie procesu

Vláda

04.01.2016V připomínkovém řízení 
25.01.2016Ukončení sběru připomínek 
12.05.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

31.05.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 170/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

170/2016 Sb.Vyhláška o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veře..

Návrh provádí předpis(y)

134/2016 Sb.Zákon o zadávání veřejných zakázek (nový)