Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání s buněk určených k použití u člověka

Předložení návrhu 22.12.2015
Poslední změna 02.05.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem novely zákona je doplnění postupů nutných k zavedení jednotných pravidel v rámci EU pro dovoz lidských tkání a buněk ze třetích zemí tak, aby byla zajištěna vysoká úroveň ochrany lidského zdraví v Unii. To je umožněno zavedením postupů pro ověřování rovnocenných jakostních a bezpečnostních norem pro dovoz tkání a buněk, stanovením programů schvalování a inspekcí odrážející ověřovací proces zavedený pro činnosti související s tkáněmi a buňkami prováděné v Unii.

Dalším cílem je zavedení jednotného evropského kódu, který usnadní zajištění sledovatelnosti lidských tkání a buněk od dárce k příjemci a naopak.

Historie procesu

Vláda

22.12.2015V připomínkovém řízení 
15.01.2016Ukončení sběru připomínek 
18.04.2016Projednáno vládou, schválenotext, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

11.05.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.09.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
06.12.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.01.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

13.02.2017Postoupeno Senátu 
09.03.2017Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

04.04.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

10.04.2017Postoupeno prezidentu republiky 
13.04.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

02.05.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 136/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

136/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buně..

Návrh mění předpis(y)

296/2008 Sb.Zákon o lidských tkáních a buňkách