Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Předložení návrhu 19.06.2015
Poslední změna 05.08.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo financí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Konkrétními základními řešenými problémy mj. jsou: vysoký počet poskytovatelů a zprostředkovatelů úvěrů a obtížnost na ně efektivně dohlížet; nízké profesní nároky a nízká úroveň poskytovaných služeb v sektoru; roztříštění povolování a dohledu více institucí; přetrvávající klamavé praktiky při sjednávání úvěrů a z nich plynoucí závažné následky pro spotřebitele a veřejné rozpočty. Novela klade vyšší nároky na odbornost osob zapojených do poskytování a zprostředkování úvěrů, stanovuje přesnější pravidla pro postup při poskytování úvěrů, stanovuje jasné postupy při následném nakládání s úvěrem, resp. se smlouvou o úvěru, ať již se strany spotřebitele, nebo věřitele, a zvyšuje ochranu spotřebitele při vymáhání případných nároků z poskytnutého úvěru. Celou koncepci pak zastřešuje jednotný dohled ČNB.

Historie procesu

Vláda

19.06.2015Reorganizace projednávání, předchozí historieviz změna
02.12.2015Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

22.12.2015Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
09.03.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
19.04.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
03.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

04.06.2016Postoupeno Senátu 
14.07.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

18.07.2016Postoupeno prezidentu republiky 
27.07.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.08.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 258/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

258/2016 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

Návrh mění předpis(y)

64/1986 Sb.Zákon o České obchodní inspekci
455/1991 Sb.Živnostenský zákon
21/1992 Sb.Zákon o bankách
593/1992 Sb.Zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
6/1993 Sb.Zákon o České národní bance
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
87/1995 Sb.Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
284/2009 Sb.Zákon o platebním styku
408/2010 Sb.Zákon o finančním zajištění
549/1991 Sb.Zákon o soudních poplatcích
216/1994 Sb.Zákon o rozhodčím řízení