Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

Předložení návrhu 02.12.2015
Poslední změna 15.07.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nově nařízení vlády stanovuje pojem prostor významný z hlediska pronikání hluku z venkovních prostor staveb do vnitřních chráněných prostor. Je nově upraveno hodnocení chráněného venkovního prostoru staveb, které jsou hodnoceny z hlediska dopadajícího zvuku, tj. nebere se v úvahu zvuk odražený od fasády konkrétní posuzované stavby. Návrh nařízení částečně upravuje a doplňuje použité základní pojmy a terminologii. Návrh upřesňuje na základě požadavku praxe stávající ustanovení o tzv. nehodnotitelné změně naměřených hodnot hluku tím, že jasně vymezuje, že tento institut nelze použít pro porovnání naměřené hodnoty s hygienickým limitem.

Historie procesu

Vláda

02.12.2015V připomínkovém řízení 
16.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
15.06.2016Projednáno vládou, schválenotext
30.06.2016Signováno před vyhlášením 

Sbírka zákonů

15.07.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 217/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

217/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými úč..

Návrh mění předpis(y)

272/2011 Sb.Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací