Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství

Předložení návrhu 03.12.2015
Poslední změna 19.04.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Novela vyhlášky zužuje uznávání některých oblastí vzdělání jako kvalifikačního požadavku pro výkon funkce rybářského hospodáře a jeho zástupce a rybářské stráže i zpřísněním zkoušek pro výkon funkce rybářské stráže bude zajištěna vyšší odborná i praktická úroveň osob vykonávající funkci rybářského hospodáře a jeho zástupce i rybářské stráže. Zjednodušení získání prvních rybářských lístků pro osoby mající potřebnou kvalifikaci - praktické i teoretické znalosti a zkušenosti.

Upřesněním množství vysazovaných ryb pro jednotlivé kalendářní roky podle druhu a množství ryb v  uvedené jedné věkové kategorii a stanovením limitu pro zarybňování rybářských revírů bude zamezeno chybnému výkladu příslušného ustanovení vyhlášky, jak orgány státní správy rybářství, uživateli rybářských revírů tak i agenturami ochrany přírody.

Historie procesu

Vláda

03.12.2015V připomínkovém řízení 
29.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění
11.04.2016Projednáno, schváleno k vydání 

Sbírka zákonů

19.04.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 123/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

123/2016 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství..

Návrh mění předpis(y)

197/2004 Sb.Vyhláška k provedení zákona o rybářství