Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, a některé další zákony

Předložení návrhu 02.12.2015
Poslední změna 05.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem navrhované právní úpravy je stanovení pravidel pro řízení, ekonomickou efektivitu, bezpečnost a funkční vlastnosti informačních systémů veřejné správy v České republice. Za tímto účelem se posiluje koordinační úloha Ministerstva vnitra v oblasti dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy, a to prostřednictvím vytváření informační koncepce České republiky schvalované vládou, která na období 5 let stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systému veřejné správy v České republice.

Historie procesu

Vláda

02.12.2015V připomínkovém řízení 
23.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, znění, připomínky
15.06.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, znění

Poslanecká sněmovna

28.06.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
14.09.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
17.01.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
03.02.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

13.02.2017Postoupeno Senátu 
08.03.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

15.03.2017Postoupeno prezidentu republiky 
23.03.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 104/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

104/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně někte..

Návrh mění předpis(y)

365/2000 Sb.Zákon o informačních systémech veřejné správy
166/1993 Sb.Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu
325/1999 Sb.Zákon o azylu
326/1999 Sb.Zákon o pobytu cizinců na území ČR
300/2013 Sb.Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
181/2014 Sb.Zákon o kybernetické bezpečnosti
234/2014 Sb.Zákon o státní službě
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
219/2000 Sb.Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích
215/2004 Sb.Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory výzkumu a vývoje
319/2006 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory
395/2009 Sb.Zákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití