Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze

Začátek procesu 01.12.2015
Poslední změna 05.04.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Cílem návrhu je nové koncepční řešení odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků a souvisejících právních poměrů a současně sjednocení právní úpravy a principů odměňování členů zastupitelstev obcí, krajů a hlavního města Prahy, zpřehlednění celého systému a jeho zjednodušení, reakce na stávající aplikační problémy a nastavení vyváženého a konzistentního systému odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Primárně návrh není cílen k výši odměn, ale k formě odměňování a jeho právní úpravy. 

Historie procesu

Vláda

01.12.2015V připomínkovém řízení 
31.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, znění, připomínky
08.06.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, znění

Poslanecká sněmovna

28.06.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
14.09.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
29.11.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
13.01.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

13.02.2017Postoupeno Senátu 
08.03.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

15.03.2017Postoupeno prezidentu republiky 
23.03.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

05.04.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 99/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

99/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů..

Návrh ruší předpis(y)

697/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2004 Sb.
20/2009 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
352/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
37/2003 Sb.Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
614/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
459/2013 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
337/2004 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
79/2008 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
52/2015 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
50/2006 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..
375/2010 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zast..

Návrh mění předpis(y)

589/1992 Sb.Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
187/2006 Sb.Zákon o nemocenském pojištění
131/2000 Sb.Zákon o hlavním městě Praze
128/2000 Sb.Zákon o obcích
129/2000 Sb.Zákon o krajích
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
155/1995 Sb.Zákon o důchodovém pojištění
262/2006 Sb.Zákoník práce