Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a další související nařízení vlády

Předložení návrhu 24.11.2015
Poslední změna 25.02.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely je zohlednění zkušeností z prvního roku implementace nových pravidel v oblasti přímých plateb a s tím souvisejících poznatků z příjmu žádostí, z administrace těchto žádostí a z provedených kontrol. Předkládaný návrh dále reaguje na nové či upravené podmínky stanovené v příslušných přímo aplikovatelných evropských předpisech, a rovněž na pracovní výklady a doporučení Evropské komise.

Historie procesu

Vláda

24.11.2015V připomínkovém řízení 
15.12.2015Ukončení sběru připomínek 
17.02.2016Projednáno vládou, schváleno 
18.02.2016Signováno před vyhlášenímtext

Sbírka zákonů

25.02.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůnařízení vlády č. 61/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

61/2016 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto..

Návrh mění předpis(y)

112/2008 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podp..
307/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
309/2014 Sb.Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
239/2007 Sb.Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
50/2015 Sb.Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter..
185/2015 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změn..