Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky o schválení typu výrobku a přepravě

Předložení návrhu 20.11.2015
Poslední změna 18.11.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Vyhláška by měla, v návaznosti na zmocnění v novém atomovém zákonu stanovit požadavky v oblasti přepravy. V oblasti typového schválení blíže vymezit výrobky (radioaktivní látky zvláštní formy, radioaktivní látky s malou rozptýlitelností a obalové soubory pro přepravu, skladování nebo ukládání radioaktivní nebo štěpné látky), které podléhají schválení typu. V návaznosti na zkušenosti s aplikací současné vyhlášky by měly být odstraněny praxí identifikované nesrovnalosti a nedostatky.

Historie procesu

Vláda

20.11.2015V připomínkovém řízení 
11.12.2015Ukončení sběru připomínek 
07.11.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

18.11.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 379/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

379/2016 Sb.Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujíc..

Návrh provádí předpis(y)

263/2016 Sb.Zákon atomový zákon