Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Předložení návrhu 20.11.2015
Poslední změna 29.03.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo životního prostředí

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem novely je provedení implementace článku 11(5) nařízení (EU) č. 517/2014 a aktualizace evidence záznamů. Návrh upravuje podmínky provozu a uvádění na trh zařízení obsahujících regulované látky nebo fluorované skleníkové plyny s cílem snížit riziko jejich neodborné instalace a zamezit tak únikům těchto látek do ovzduší.

Historie procesu

Vláda

20.11.2015V připomínkovém řízení 
18.12.2015Ukončení sběru připomínek 
09.03.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice, znění

Poslanecká sněmovna

29.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
03.06.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
07.09.2016Proběhlo 2. čtení 
02.12.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

20.12.2016Postoupeno Senátu 
20.01.2017Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhynávrhy

Poslanecká sněmovna

21.02.2017Hlasováno o vráceném návrhu zákona, schváleno senátní znění 

Prezident

22.02.2017Postoupeno prezidentu republiky 
10.03.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

29.03.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 89/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

89/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorova..

Návrh mění předpis(y)

73/2012 Sb.Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech