Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a další související zákony

Předložení návrhu 12.11.2015
Poslední změna 19.09.2017
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo zemědělství

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem návrhu je prostřednictvím regulace trhu s nelegálními přípravky na ochranu rostlin zvýšit ochranu životního prostředí a potravinového řetězce. Tento cíl je realizován zejména těmito opatřeními: posílení kontroly nad distribučním řetězcem přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin; zpřesnění úpravy aplikace prostředků na ochranu rostlin; sladění sankcí se sankcemi podle obdobných úprav (chemický zákon). 

Historie procesu

Vláda

12.11.2015V připomínkovém řízení 
11.12.2015Ukončení sběru připomínektext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, připomínky
15.06.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, vyhlášky, transpozice, znění, ria

Poslanecká sněmovna

08.07.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
15.03.2017Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
23.05.2017Proběhlo 2. čtenínávrhy
30.06.2017Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

24.07.2017Postoupeno Senátu 
16.08.2017Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

23.08.2017Postoupeno prezidentu republiky 
04.09.2017Prezident republiky zákon podepsal 

Sbírka zákonů

19.09.2017Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 299/2017 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

299/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých související..

Návrh ruší předpis(y)

88/2006 Sb.Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivn..

Návrh mění předpis(y)

326/2004 Sb.Zákon o rostlinolékařské péči
40/1995 Sb.Zákon o regulaci reklamy
252/1997 Sb.Zákon o zemědělství
147/2002 Sb.Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
634/2004 Sb.Zákon o správních poplatcích
350/2011 Sb.Chemický zákon