Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh vyhlášky k provedení § 19 a některých dalších ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami)

Předložení návrhu 18.11.2015
Poslední změna 28.01.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Návrh v externích informačních systémech:

Vlády ČR (VeKLEP)


přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Nezbytnost právní úpravy vychází z potřeby nově upravit pravidla vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Prostřednictvím této vyhlášky dojde k systematickému rozčlenění podpůrných opatření podle jejich věcné i finanční náročnosti. Dále je navrhováno zpřesnění pravidel přiznávání podpůrných opatření, s důrazem na kvalitní diagnostiku, spolupráci rodičů, poradenských zařízení a škol a na dostupnost revizních nástrojů. Právní úprava směřuje k provedení již vytvořených pojistek proti zneužívání podpůrných opatření, mimo jiné s ohledem na závazky, které Česká republika přijala.

Historie procesu

Vláda

18.11.2015V připomínkovém řízení 
09.12.2015Ukončení sběru připomínek 
21.01.2016Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhláškutext

Sbírka zákonů

28.01.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůvyhláška č. 27/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

27/2016 Sb.Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Návrh provádí předpis(y)

561/2004 Sb.Školský zákon

Návrh ruší předpis(y)

73/2005 Sb.Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a stu..
147/2011 Sb.Vyhláška kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními v..

Návrh mění předpis(y)

103/2014 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a ško..