Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce a o změně některých zákonů

Začátek procesu 09.11.2015
Poslední změna 19.09.2016
Stav návrhu Návrh byl schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů
Předkladatel Ministerstvo vnitra

přidejte vlastní popisek

Cíle návrhu

Hlavním cílem zákona je adaptace národního právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014. Zákon zakotvuje taktéž povinnost kvalifikovaných poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru uchovávat dokumenty související s vydáváním kvalifikovaných certifikátů pro elektronické podpisy nebo elektronické pečetě a pro autentizaci internetových stránek.

Historie procesu

Vláda

09.11.2015V připomínkovém řízení 
08.12.2015Ukončení sběru připomínek 
30.03.2016Projednáno vládou, schválenotext, odůvodnění, transpozice

Poslanecká sněmovna

31.03.2016Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně 
20.04.2016Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím 
25.05.2016Proběhlo 2. čtenínávrhy
29.06.2016Proběhlo 3. čtení, návrh zákona schválentext

Senát

28.07.2016Postoupeno Senátu 
24.08.2016Proběhlo projednání v Senátu, návrh schválen 

Prezident

31.08.2016Postoupeno prezidentu republiky 
06.09.2016Prezident republiky zákon podepsal 

Vláda

13.09.2016Premiér podepsal zákon před vyhlášením 

Sbírka zákonů

19.09.2016Vyhlášeno ve Sbírce zákonůzákon č. 297/2016 Sb.

Návrh je vyhlášen ve Sbírce zákonů

297/2016 Sb.Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Návrh ruší předpis(y)

227/2000 Sb.Zákon o elektronickém podpisu
440/2004 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zák..
378/2006 Sb.Vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb
212/2012 Sb.Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu..

Návrh mění předpis(y)

517/2002 Sb.Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
444/2005 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších pře..
281/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
64/2014 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
635/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
563/1991 Sb.Zákon o účetnictví
501/2004 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím správního řádu
190/2009 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
101/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zák..
582/1991 Sb.Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
96/1993 Sb.Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření
110/2007 Sb.Zákon o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením M..
42/1994 Sb.Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem
269/1994 Sb.Zákon o Rejstříku trestů
141/1961 Sb.Trestní řád
223/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o volném pohybu služeb
424/2010 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb..
280/1992 Sb.Zákon o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách
200/1994 Sb.Zákon o zeměměřictví
226/2002 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdě..
99/1963 Sb.Občanský soudní řád
227/2009 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
167/2012 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák..
551/1991 Sb.Zákon o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky
13/1993 Sb.Celní zákon